Kai Shun Classic Hollow Ground Brisket Knife 30.5cm

$167.00